top of page

Acerca de

shutterstock_2247522611_edited.jpg

HArmoniCa

En ny og spennende behandling er nå tilgjengelig!

 

HArmonyCa™ kan hjelpe deg å få en umiddelbart strammere og sunnere hud.

 

Dette er en helt ny behandling som kombinerer to velprøvde og trygge komponenter. Det unike er hva behandlingen utretter av hudforbedring ved å kombinere disse to behandlingene til en hybridbehandling

 

HArmonyCA™ er en blanding av både filler og biostimulering. Det vil si at det er en hybrid som kombinerer Hyaluronsyre (HA)og kalsimuhydroxyapatitt (CaHA).

 

Dette gjør at produktet gir et umiddelbart løft ved hjelp av HA samt en langvarig effekt knyttet til CaHA som igangsetter ny kollagenproduksjon. I tillegg vil du de neste 6-12 mnd vil du oppnå en synlig og tydelig forbedring av hudens fasthet og elastisitet.

BEHANDLINGER

HArmonyCa™  45 min

Kr 10.500,-

Mer info

shutterstock_2247522611.jpg

Resultater:

 

Resultatet varer vanligvis i 1-2 år.

 

Effekten kan ses med det samme, ved at man får et umiddelbart subtilt løft. Huden blir strammere, fine linjer dempes og man får et generell hudforbedring over tid.

 

Mer enn 90% av pasientene i et studie(av 48 totalt) rapporterte om generell forbedring av ansiktsområdene som ble behandlet med HArmonyCa™. Resultatene viser en markant forbedring av 86% av 85 behandlede områder, på 48 pasienter som ble behandlet med HArmonyCa™. Ikke nok med det, men flertallet av pasientene (45 deltakere) svarte at de er veldig fornøyd (karakter 4,1 av 5) da de ble spurt om generell tilfredshet opptil 19 mnd etter behandling. De svarte også at det er sannsynlig at de vil gjenta en lignende behandling i fremtiden.

 

 

Hvordan foregår behandlingen?

 

Behandlingen gjøres ved at en injiserbar hybrid filler som kombinerer kalsiumhydroxyapatitt (CaHA) med Hyaluronsyre (HA) injiseres i bakre del av ansiktet (kjevelinjen, kinnben og bakre kinn) Behandlingen utføres av kvalifisert helsepersonell med spesialisert opplæring i produktet og ineksjonsmåten.

 

 

Er behandlingen smertefull?

 

Dette er en injeksjonsbehandling som medfører lite ubehag, og oppfattes ikke som spesielt smertefull. Produktet som injiseres inneholder også bedøvelse (Lidokain).

 

Bivirkninger

 

Vanlige bivirkninger er forventede reaksjoner som erytem (rødhet), ødem (hevelse), smerte, ømhet og kløe. Eventuelle reaksjoner som oppstår i behandlingsområdet forsvinner vanligvis etter 24-48 timer. Hevelse forsvinner i løpet av en uke.

(Statens helsetilsyn vurderer at enhver gjennomtrenging av huden med for eksempel sprøytespiss, innebærer en risiko for infeksjon, blødning, utilsiktet vevsskade og eventuelle senfølger av dette. Ved nålestikk foreligger dessuten alltid en fare for vasovagal synkope)

 

 

Etter behandlingen:

 

Umiddelbart etter behandling kan man være noe rød og varm i huden, men du kan uten problem gjenoppta daglige gjøremål med en gang. Du bør ikke trene hardt det første døgnet etter behandlingen. Det er normalt å kunne kjenne det injiserte stoffet i en lengre periode etter behandlingen.

 

Skulle det oppstå kuler, bør du massere det behandlede området. Det er normalt å kunne kjenne det injiserte stoffet i en lengre periode etter behandlingen. Eventuelle reaksjoner som oppstår i behandlingsområdet forsvinner vanligvis etter 24-48 timer. Hevelse forsvinner i løpet av en uke.

HarmoniCa
bottom of page